ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดจันทบุรี

ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิชา เหล่าเทิดพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงจรรยา ธนิกกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต และฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย นำพาไปสู่ความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ณ วัดวิเวการาม(วัดเขาน้อยท่าแฉลบ) ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ