ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดจันทบุรี

ศาลจังหวัดจันทบุรี “จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”

นายวิชา เหล่าเทิดพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วด้านหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลและนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์  ของศาล ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ