ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดจันทบุรี

ศาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการตรวจราชการศาลในจังหวัดชลบุรีของประธานศาลฎีกาและคณะ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรม Zoom)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชา เหล่าเทิดพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการตรวจราชการศาลในจังหวัดชลบุรี ของนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกาและคณะ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ