ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดจันทบุรี

“ศาลจังหวัดจันทบุรี บริจาคโต๊ะอาหารและชุดรับแขก”

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.45 น. ศาลจังหวัดจันทบุรี โดย นายภาสวร ตรงจิตซื่อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยภริยา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดจันทบุรี "บริจาคโต๊ะอาหารและชุดรับแขก" ให้แก่ วัดอ่างหิน เพื่อเป็นประโยชน์ ทางพระพุทธศาสนา และประโยชน์แด่พุทธศาสนิกชน ที่มาบำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ