ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดจันทบุรี

ประกาศศาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี)

ประกาศศาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี)


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ