ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดจันทบุรี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก


image เอกสารแนบ