ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดจันทบุรี

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย และบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดจันทบุรี

image เอกสารแนบ