ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี