ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดจันทบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ หน่วย และบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ