ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ส่วนช่วยอำนวยการ