ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court
ส่วนบริหารจัดการคดี