ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ในกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในพื้นที่อำเภอขลุง ศาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน “วันรามคำแหงปีที่ ๕๑” ประกาศศาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการเพื่อการออกหมายค้นและหมายจับ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง มกราคม ๒๕๖๖ ศาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน “วันกองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๕

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน