ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทอดผ้าป่าผลไม้ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดจันทบุรีดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก ประกาศศาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทเขลม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี) “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา”

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน