ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์