ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี