ศาลจังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi Provincial Court
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี